Diabetische voet

Diabetespodotherapeut

De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet, en is de spil in het netwerk met andere zorgverleners. Diabetespodotherapeuten zijn speciaal opgeleid voor het behandelen van patiënten met diabetes mellitus.

De behandelingen die de diabetespodotherapeut uitvoert bij diabetespatiënten zijn gericht op preventie of de behandeling van de diabetische voet. Behandelingen zijn gericht op het bewust maken van de risico’s die door de diabetes mellitus kunnen ontstaan en het behandelen van de complicaties. Complicaties die bij de diabetische voet kunnen ontstaan zijn: standsveranderingen van de voeten, vaatproblemen (vasculair lijden) , verlies van het gevoel in de voeten (neuropathie) en wonden.

Behandelingen zijn gericht op wondverzorging, drukontlasting/drukverdeling en de biomechanica van de voet. Daarnaast worden de mensen uitgebreid ingelicht en geadviseerd over schoeisel, voetverzorging en de dagelijkse inspectie van de voeten.

Afhankelijk van welke zorg er nodig is voor de diabetische voet kunnen voeten gescreend, behandeld of verzorgd worden door de diabetespodotherapeut. Dit is afhankelijk van de zogenaamde SIMM’s classificatie, deze risicoclassificatie op het krijgen van wonden (ulcus) bepalen ook de mate van vergoeding voor voetzorg. De huisarts/praktijkondersteuner of internist/ diabetesverpleegkundige geven deze af. De diabetespodotherapeut zal een behandelplan opstellen voor de zorg die nodig is. Diabetische voetzorg valt voor een deel in het basispakket van de verzekering en gaat niet ten koste van het eigen risico, dit geldt voor zowel DM 1 als DM 2 patiënten.

Bij de behandeling van diabetespatiënten is de diabetespodotherapeut een van de zorgverleners binnen het multidisciplinaire zorgteam. Hierbij wordt samengewerkt met: huisarts, praktijkondersteuner, internist, (vaat-)chirurg, revalidatiearts, orthopedisch schoenmaker, wondverpleegkundige, gipsmeester of diabetesverpleegkundige. Dit gebeurd zowel in de podotherapiepraktijk als in het ziekenhuis/voetenpoli.